Betaling af pantmidler til staten

Payment of deposit funds to the state

Som led i finansloven for 2013 blev pantsystemet pålagt at betale 243 mio. kr. til staten i årene 2015-2019. Beløbet pristalsreguleres hvert år. Søjlerne viser, hvad pantsystemet (Dansk retursystem) i Danmark skal betale. Det årlige beløb fordobles med indførelse af pant i grænsen.

Kilde: Dansk Retursystem