Indsamlingsgebyrer til pantsystemet pr. emballagetype 2018

Collection fees by packaging type 2018

Emballage
Størrelse (liter)
Øre pr. styk
(ekskl. moms)
1.halvår 2018
Øre pr. styk
(ekskl. moms)
2.halvår 2018
Engangsemballage
Aluminium
0,25
11
5
Aluminium
0,33
9
4
Aluminium
0,50
10
3
Plastflasker
0,33
20
18
Plastflasker
0,50
21
18
Plastflasker
1,50
26
18
Plastflasker
2,00
31
20
Glasflasker
0,25
35
52
Glasflasker
0,33
38
55
Glasflasker
0,50
45
59
Glasflasker
0,75
55
67
Genbrugsflasker
Glasflasker
4
4
Plastflasker
7
7

Kilde: Dansk Retursystem A/S