Færre danskere overskrider risikogrænser for forbrug af alkohol

Fewer Danes exceed risk limits for consumption of alcohol

Andel der overskrider risikogrænser

 

Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse er 21 genstande pr. uge for mænd og 14 genstande pr. uge for kvinder.

Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse er 14 genstande pr. uge for mænd og 7 genstande pr. uge for kvinder.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2010, 2013 og 2017

 

Andel af børn og unge, som angiver at have været fulde mindst to gange

Share of children and youngsters who say they have been drunk more than twice

11-årige

13-årige

15-årige

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014