Danske bryggeriers produktion i Danmark (mio. liter)

Production by Danish breweries in Denmark (mill. litres)

Note: Opgørelsesmetoden er en anden end i de forrige år. Det skyldes, at Danmarks Statistiks indberetninger er blevet ændret grundlæggende.

Kilde: Danmarks Statistik